Co nas wyróżnia

Szeroko pojęta RÓWNOWAGA. Szkoła ma być przyjaznym miejscem dla dziecka, ale to nie znaczy, że nie wymagającym. Umiejętność przełamania w sobie swoich słabości buduje silnego człowieka, potrzebne są do tego jednak sprzyjające warunki, gdzie dziecko nie jest anonimowe, nie jest poniżane i jest zawsze wysłuchane. 

Nasza szkoła nie jest związana z żadną doktryną edukacyjną, opiera się na przede wszystkim na założeniu, że odpowiedzialność za wyniki w nauce leży pośrodku trzech elementów:

  •  nauczyciel ( jego kompetencje, przygotowanie, zdolności komunikacji i zbudowania własnego autorytetu)
  • uczeń (jego zaangażowanie, wewnętrzna motywacja i chęć do nauki)
  • rodzina (wsparcie dziecka, poczucie bezpieczeństwa i zgodność z wizją wychowawczo-edukacyjną szkoły oraz zaangażowanie w proces rozwoju dziecka)

To jest szkoła dla dzieci, które chcą się uczyć, ale nie zakuwać. Które rozumieją, że nie uczymy się dla ocen, tylko dla samych siebie. Nie jesteśmy też placówką, dla osób, które chcą tylko miło się poczuć w szkole nie ucząc się.

To nie jest miejsce, w którym jesteśmy w stanie profesjonalnie zaopiekować się dziećmi dysfunkcyjnymi. Nie mamy do tego odpowiednich narzędzi.