Kontakt

UWAGA – nie jesteśmy szkołą z punku widzenia prawa. Nasze dzieci formalnie są w edukacji domowej. Jest to nauczanie domowe zorganizowane przez stowarzyszenie rodziców i nauczycieli.

Warszawa – Radość

Osoby zainteresowane naszą szkołą zapraszamy do kontaktu osobistego od poniedziałku do piątku w godz: 9.30. – 16.30.

Anna Kołodziej – 606 329 047 (klasy 1- 4)

Dominika Adamczyk – 602 353 613 (klasy 5 – 8)