Kontakt

UWAGA – nie jesteśmy szkołą z punku widzenia prawa. Nasze dzieci formalnie są w edukacji domowej. Jest to nauczanie domowe zorganizowane przez stowarzyszenie rodziców i nauczycieli.

Warszawa – Radość

Osoby zainteresowane naszą szkołą zapraszamy do kontaktu osobistego od poniedziałku do piątku w godz: 9.30. – 16.30.

Dominika Adamczyk – 602 353 613